/

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

09:00 30/05/2024
21 lượt xem

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, nhà nước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng, hiệu quả các Chỉ thị, công điện của Trung ương và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Một số công nhân làm việc trên những giàn giáo cheo leo tại một công trình

Rà soát các quy định, quy chuẩn, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện công tác tự kiểm tra, đánh giá để phát hiện các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động để khắc phục kịp thời.

Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt đối với các công trình, dự án trọng điểm./.

Theo Hà Vân/HTTV

Xem thêm phản hồi...