/

Vũ Quang có gần 2.000 mô hình kinh tế thu nhập trên 100 triệu đồng

08:11 29/11/2023
129 lượt xem

Với việc tập trung đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đến nay trên địa bàn huyện Vũ Quang đã có gần 2 ngàn mô hình kinh tế thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên.

Xác định nâng cao đời sống người dân là yếu tố then chốt trong xây dựng nông thôn mới, huyện Vũ Quang đã tuyên truyền, vận động và có nhiều chính sách hỗ trợ để người dân phát huy lợi thế vườn đồi, phát triển cây ăn quả có múi và những giống con mới đưa vào chăn nuôi.

Mô hình nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao

Huyện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện Vũ Quang đã có gần 2 ngàn mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Thời gian tới, huyện Vũ Quang sẽ tập trung liên kết với các doanh nghiệp, nhà phân phối bao tiêu sản phẩm tạo sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp./.

                                    Nguyễn Tâm/HTTV

Xem thêm phản hồi...