Ban tổ chức của diễn đàn cho biết, tại diễn đàn năm nay, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ là nhà khoa học Việt Nam duy nhất vinh dự nhận Giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” do Hội đồng Thương mại và công nghệ toàn cầu của Ấn Độ trao tặng vì những cống hiến của ông đối với ngành khoa học công nghệ, với sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đất nước.