/

Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

10:38 28/05/2024
53 lượt xem

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 của Hà Tĩnh còn chậm so với kế hoạch vốn được giao.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/5/2024 đạt gần 1.500 tỷ đồng, bằng 28,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Có 14 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý đạt dưới 14% kế hoạch vốn giao.  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khai thác, cung ứng và kiểm soát giá nhiên, vật liệu, các thủ tục liên quan đến đất đai; đôn đốc các nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án…

Theo Trọng Thái/HTTV

Xem thêm phản hồi...