/

Hà Tĩnh phân bổ 25 tỷ đồng đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn

08:53 24/04/2024
47 lượt xem

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định phân bổ 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và năm 2024 cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh để đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định để sớm khởi công dự án; thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án khẩn trương triển khai dự án (Ảnh minh họa)

UBND các địa phương hưởng lợi của dự án là Hương Khê và thị xã Kỳ Anh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo UBND các xã liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng và kịp thời bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành dự án.

Công nhân kỹ thuật kiểm tra một công trình cấp nước sạch nông thôn 

Các sở và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện giải ngân, thanh toán nguồn vốn đúng thời hạn, đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào khai thác sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân./.

Bách Hợp/HTTV

Xem thêm phản hồi...