/

Hà Tĩnh phê duyệt đề án nông nghiệp hữu cơ

08:38 17/05/2024
105 lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1216, ngày 15/5/2024, về việc phê duyệt “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030”.

Đề án án đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt 2.500 ha. Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ khoảng 2% trên tổng sản phẩm chăn nuôi với các sản phẩm có tiềm năng lợi thế như: mật ong, nhung hươu, thịt các loại. Diện tích nuôi tôm hữu cơ đạt khoảng 2 - 3% tổng diện tích nuôi tôm, sản phẩm chủ yếu là tôm sú.

Mô hình trồng cam hữu cơ

Để thực hiện được mục tiêu này, đề án nhấn mạnh một số nhiệm vụ đó là: hình thành các vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị để nhân ra diện rộng; hình thành hệ thống cung ứng vật tư đầu vào và dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Xây dựng hệ thống kiểm soát chứng nhận nông nghiệp hữu cơ; xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp; tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp hữu cơ; giải pháp về cơ chế chính sách.

Việc thực hiện đề án góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; hướng đến nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao.

                                            Nguyễn Tâm/HTTV

Xem thêm phản hồi...