/

Kinh tế HTX nông nghiệp còn nhiều hạn chế

17:19 10/07/2024
36 lượt xem

Chiều nay (10/7), Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; phát động phong trào thi đua và ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh, giai đoạn 2024 - 2030.

Hiện nay, toàn tỉnh có 552 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, với khoảng 33.500 thành viên. Nhiều mô hình HTX đi đầu trong thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất.

Hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Nhiều mô hình sản xuất sản phẩm chất lượng cao; sản phẩm hữu cơ đi vào hoạt động đạt hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến thời điểm này, vốn điều lệ bình quân của mỗi HTX nông nghiệp trên địa bàn đạt 1,5 tỷ đồng; doanh thu bình quân đạt trên 1 tỷ đồng; lợi nhuận bình quân đạt trên 200 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng.  

Các đại biểu cho rằng các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ; sản phẩm đạt tiêu chuẩn còn ít, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận khẳng định những kết quả bước đầu của kinh tế tập thể nêu những tồn tại, hạn chế, phần lớn các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ; sản phẩm đạt tiêu chuẩn còn ít, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin còn yếu kém. Đội ngũ quản lý HTX còn hạn chế về trình độ, năng lực. Việc huy động vốn của HTX còn nhiều khó khăn...

Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Thời gian tới, Liên minh HTX và Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp; hỗ trợ HTX, THT nông nghiệp vay vốn tín dụng; hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, kết nối, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng các mô hình HTX, THT nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua, và ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh, giai đoạn 2024 - 2030.

Tiến Thành, Nguyễn Trung/HTTV

Xem thêm phản hồi...