/

Mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ, khôi phục rươi, cáy ở một số địa phương

08:20 29/05/2024
37 lượt xem

Qua thực tế việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại vùng nuôi rươi, cáy ở một số địa phương, không chỉ cho sản phẩm lúa gạo an toàn mà còn khôi phục được nguồn rươi, cáy tự nhiên,mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 133 Ha (hec ta) lúa sản xuất theo hướng hữu cơ trên vùng khai thác rươi cáy, bước đầu đã mang lại lợi ích kép.

Không chỉ năng suất lúa hữu cơ đạt cao, sản phẩm sạch, an toàn mà môi trường vùng canh tác lúa còn đảm bảo điều kiện cho rươi, cáy sinh trưởng phát triển mạnh, mỗi sào thu được từ 20 đến 25kg rươi, 40-50 kg cáy, mang lại thu nhập 13 đến 15 triệu đồng.  

Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại một số vùng nuôi rươi, cáy mang lại hiệu quả kinh tế cao

Để thúc đẩy vùng sản xuất chuyên canh, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 – 2030. Đồng thời, mở rộng thêm 57, 3 ha sản xuất lúa theo hướng hữu cơ trên ruộng rươi, cáy tại huyện Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh. Đây là cơ sở để các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để tái tạo và phát triển nguồn rươi, cáy tự nhiên, tăng thêm thu nhập trên đơn vị diện tích./.

      Theo Nguyễn Hoàn/HTTV

Xem thêm phản hồi...