/

Tập đoàn Quế Lâm đồng hành cùng nông dân Đức Thọ làm nông sản hữu cơ...

08:48 18/05/2024
43 lượt xem

Huyện Đức Thọ vừa tổ chức lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác đồng hành làm nông sản hữu cơ, kinh tế tuần hoàn giữa UBND huyện Đức Thọ và Tập đoàn Quế Lâm.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Quế Lam và huyện Đức Thọ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác đồng hành làm nông sản hữu cơ, kinh tế tuần hoàn

Theo chương trình ký kết, huyện Đức Thọ và Tập đoàn Quế Lâm sẽ tập trung phối hợp thực hiện 6 nội dung gồm: Tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức trong sản xuất và sử dụng nông sản hữu cơ, sạch, an toàn và chuyển đổi từ tập quán sản xuất vô cơ sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững.

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nông dân về kiến thức làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Hợp tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nông dân nhằm phổ biến kiến thức làm nông nghiệp hữu cơ, hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp; Cải tạo đất, nâng cao độ phì của đất; bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Việc ký kết hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND huyện Đức Thọ và Tập đoàn Quế Lâm nhằm mục đích nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng  nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường./.

Xuân Sang - Đức Dũng/HTTV

Xem thêm phản hồi...