/

Thu thuế xuất nhập khẩu tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023

07:30 22/06/2024
31 lượt xem

Nhờ triển khai nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách Nhà nước, nên từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu được hơn 4.800 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 12% cùng kỳ.

Để có được kết quả này, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Tàu vào ăn hàng tại cảng Vũng Áng

Đặc biệt, tại Khu Kinh tế Vũng Áng một số doanh nghiệp đã nhập khẩu với số lượng lớn hàng hóa phát sinh thuế như than 1.600 tỷ đồng, quặng 1.300 tỷ đồng, phế liệu 120 tỷ đồng, máy móc thiết bị 700 tỷ đồng...

Những tháng cuối năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác thuế, giá tại các chi cục; triển khai đồng bộ các giải pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024./.

                          Nguyễn Tâm, Trần Khánh/HTTV

Xem thêm phản hồi...