/

Vũ Quang: 370 mô hình kinh tế của cựu chiến binh cho thu nhập cao

07:51 24/06/2024
21 lượt xem

Thời gian qua phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” luôn được các cấp hội cựu chiến binh huyện Vũ Quang quan tâm, hưởng ứng tích cực. Các hội viên năng động sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Để phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, các cấp Hội đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi của ngân hàng tạo điều kiện để các hội viên đầu tư kinh doanh, sản xuất, giảm nghèo bền vững.

370 mô hình kinh tế của cựu chiến binh huyện Vũ Quang cho thu nhập cao

Toàn huyện Vũ Quang hiện có hơn 2.500 hội viên cựu chiến binh, họ đã tham gia tích cực trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế.

Đến nay, cựu chiến binh toàn huyện đã xây dựng được 370 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Các mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, tạo việc làm cho trên 500 lao động địa phương.

Nhờ sản xuất kinh doanh có hiệu quả nên tỷ lệ hội viên nghèo giảm chỉ còn 1,45%, đời sống vật chất, tinh thần hội viên ngày càng được nâng lên./.

Lê Thủy, Văn Tịnh/HTTV

Xem thêm phản hồi...