/

Đẩy nhanh tiến độ cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

08:14 22/06/2024
26 lượt xem

Hiện nay, ngành chuyên môn ở Hà Tĩnh đang tập trung hướng dẫn, đôn đốc các chủ tàu cá thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép khai thác thủy sản hết thời hạn, để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Theo hạn ngạch khai thác thủy sản đến ngày 2/5/2024, tất cả các tàu cá của Hà Tĩnh đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản nhưng hết hạn sử dụng và phải thực hiện thủ tục để cấp lại. Vì thế, Chi cục Thủy sản đã chủ động thông tin, đôn đốc các địa phương hướng dẫn chủ tàu cá thực hiện nội dung này.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng triển khai, toàn tỉnh mới chỉ cấp được 1.122/2.514 đạt gần 45%.

Người dân làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản

Hiện nay, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh và các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, đôn đốc ngư dân trong việc cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.

Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định nên các chủ tàu thuyền cần nâng cao ý thức trách nhiệm để việc khai thác hải sản theo đúng quy định./.

                          Nguyễn Tâm/HTTV

Xem thêm phản hồi...