/

Hà Tĩnh công nhận thêm 2 điểm du lịch cấp tỉnh

14:46 22/06/2024
57 lượt xem

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định công nhận 2 điểm du lịch cấp tỉnh thuộc địa bàn các huyện Hương Khê, Nghi Xuân.

Theo đó, 2 điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận, gồm: điểm du lịch sinh thái Đông Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê và điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Nguyễn Du

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Hương Khê, Nghi Xuân, Ban quản lý các điểm du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận theo đúng quy định hiện hành.

Điểm du lịch sinh thái Đông Trà

UBND các huyện: Hương Khê, Nghi Xuân, hộ kinh doanh điểm du lịch Đông Trà và Ban quản lý di tích Nguyễn Du chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy các điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

                                  Nguyễn Tâm/HTTV

Xem thêm phản hồi...