/

Nhớ Nghệ sĩ nghiếp ảnh Phan Thoan | O du kích nhỏ || Diễn đàn văn học nghệ thuật

13:42 07/01/2021
1271 lượt xem

Bức ảnh "O du kích nhỏ" là tác phẩm nhiếp ảnh từng gây tiếng vang lớn, được xem là một trong những nguồn động viên cho cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống lại chiến tranh phá hoại của Không quân Hoa Kỳ, trong kháng chiến chống Mỹ. Dẫu nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoan đã ra đi nhưng giá trị nghệ thuật của ông còn sống mãi cùng thời gian…

Xem thêm phản hồi...