/

Tổng kết Cụm Thi đua các trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ

14:13 22/11/2023
141 lượt xem

Sáng nay (22/11), tại thành phố Hà Tĩnh, Cụm thi đua các trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Dự Hội nghị có Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Hội nghị tổng kết Cụm Thi đua các trường chính trị Khu vực Bắc Trung Bộ năm 2023

Năm 2023, Cụm Thi đua các trường chính trị Khu vực Bắc Trung Bộ đã triển khai Phong trào thi đua“Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả” do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các mặt công tác khác. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kinh nghiệm, cách làm hay ở các trường chính trị, nhất là về đổi mới nâng cao chất lượng đạo tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy và đề ra phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế-  xã hội Hà Tĩnh năm 2023, đánh giá cao kết quả hoạt động thi đua của các trường chính trị trong cụm, nhất là những đổi mới trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đối tượng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực cũng đề nghị trường Chính trị Trần Phú bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, tổ chức các hội thảo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chính trị cần gắn với thực tiễn, với từng địa phương đơn vị, đồng thời có lộ trình cụ thể trong xây dựng trường Chính trị đạt chuẩn mức 1./.

Văn Thành – Ngọc Ánh/HTTV

Xem thêm phản hồi...