/

Tuyên truyền trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân

07:41 25/06/2024
25 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước – Sở tư pháp tỉnh và Công ty Luật Long Phúc Hà Nội, tổ chức tuyên truyền trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, người dân trên địa bàn hyện Vũ Quang được phổ biến những quy định mới của Luật Đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm hành chính về sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép.

Người dân được trợ giúp pháp lý nhiều nội dung liên quan đến đất đai, xây dựng

Ngoài ra người dân còn được các luật sư trực tiếp tư vấn, giải đáp, tháo gỡ các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cho, tặng, thừa kế tài sản; thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà người dân gặp phải trong cuộc sống.

Qua đó, giúp người dân trên địa bàn nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Quốc Lập, Văn Tịnh/HTTV

Xem thêm phản hồi...