/

Tăng trưởng nông nghiệp đạt hơn 2,7%

13:48 11/12/2023
108 lượt xem

Năm 2023 nông nghiệp Hà Tĩnh được mùa toàn diện, hình thành một số mô hình hữu cơ, tuần hoàn, liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần đưa tăng trưởng toàn ngành ước đạt trên 2,7%.

Hấp thu các cơ chế, chính sách của tỉnh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Trang trại gà. Ảnh minh họa

Đặc biệt, nhờ thời tiết thuận lợi cùng với áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nên nông nghiệp được mùa toàn diện. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 2023 ước đạt trên 2,7%. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 97,5 triệu đồng/ha.

Đến nay, từng bước hình thành và phát triển một số mô hình liên kết, chuỗi liên kết sản xuất trên các lĩnh vực, các sản phẩm chủ lực./.

Hà Vân/HTTV

Xem thêm phản hồi...